Friday, 22 February 2019

دامنه های شرکتی به دامنه هایی اطلاق می شوند که از 3 حرف اول اسم شرکت به همراه کو (مخفف کمپانی) در انتها ساخته می شوند مثل

xyzco.ir

از زمانی که اداره ثبت شرکت ها، افراد خواهان تاسیس شرکت را ملزم ساخت نام سه قسمتی برای خود برگزینند، این دامنه ها به واسطه کوتاه بودن به شدت مورد توجه قرار گرفتند و اکثر شرکت ها اقدام به ثبت دامنه با سه حرف اول نام شرکت خود نمودند.

در ذیل تعدادی از این قبیل دامنه ها که همگی موجود و قابل ارائه هستند فهرست شده اند. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 120-54-56-0919 تماس حاصل فرمایید

 

نام دامنه توضیحات نام دامنه توضیحات نام دامنه توضیحات
A    K    S  
     
aapco.ir    kcpco.ir    sbbco.ir  
aigco.ir    kmrco.ir    sbdco.ir  
aplco.ir    kmvco.ir    sbmco.ir  
aptco.ir    ksrco.ir    sdrco.ir  
     ktfco.ir    sdzco.ir  
     ktpco.ir    sezco.ir  
B        sfaco.ir  
       sfpco.ir  
bfpco.ir    L    sfrco.ir  
bmeco.ir      sgaco.ir  
bngco.ir    lafco.ir    sgdco.ir  
bnsco.ir    latco.ir    sgkco.ir  
bpeco.ir        sgmco.ir  
bpsco.ir        shoco.ir  
bsbco.ir    M    sigco.ir  
bsfco.ir      skhco.ir  
bshco.ir    mctco.ir    skpco.ir  
bsico.ir    mdsco.ir    smbco.ir  
     mhrco.ir    smgco.ir  
     mkrco.ir    snico.ir  
     mmaco.ir    snnco.ir  
C    mmcco.ir    snrco.ir  
   mmsco.ir    snsco.ir  
cleco.ir    mpnco.ir    speco.ir  
     mprco.ir    srpco.ir  
D    mpsco.ir    sseco.ir  
   mrdco.ir    stbco.ir  
dalco.ir    mssco.ir    stcco.ir  
denco.ir    mtjco.ir    stfco.ir  
dhlco.ir    mtsco.ir    sthco.ir  
dimco.ir    mtwco.ir    stzco.ir  
dmaco.ir          
dmnco.ir          
dprco.ir          
dwtco.ir    N      
       T  
     ngpco.ir    
E    nnsco.ir    tbaco.ir  
   npdco.ir    tbpco.ir  
eapco.ir    npeco.ir    tdnco.ir  
edsco.ir        tfkco.ir  
ekjco.ir        tfmco.ir  
eneco.ir    O    tghco.ir  
epeco.ir      tgtco.ir  
esgco.ir    ococo.ir    tmrco.ir  
     ogtco.ir    tmtco.ir  
         tndco.ir  
F        tpeco.ir  
   P    tpgco.ir  
fbsco.ir      trfco.ir  
fgico.ir    pcico.ir    tsjco.ir  
fgsco.ir    pfico.ir    ttfco.ir  
fkico.ir    pgbco.ir      
fspco.ir    pgeco.ir      
     pgkco.ir      
     pgyco.ir    U  
G    pkaco.ir    
   pldco.ir    uasco.ir  
gbmco.ir    pmrco.ir      
gdsco.ir    pnaco.ir    V  
gfsco.ir    pnico.ir    
gosco.ir    ppico.ir    venco.ir  
gsrco.ir    pppco.ir      
     prkco.ir    W  
     prnco.ir    
H    prpco.ir      
   psjco.ir    X  
hadco.ir    ptdco.ir    
harco.ir    ptico.ir      
hfeco.ir    ptjco.ir    Y  
hhzco.ir    ptoco.ir    
hpmco.ir    ptsco.ir      
hsdco.ir    pvnco.ir    Z  
htpco.ir        
         zetco.ir  
           
I          
   R      
ibeco.ir        
icgco.ir    rdpco.ir      
igcco.ir    rdtco.ir      
igkco.ir    renco.ir      
imoco.ir    rmkco.ir      
ippco.ir    rmpco.ir      
isjco.ir    rnpco.ir      
     rnsco.ir      
     rntkco.ir      
     rpdco.ir      
J    rpfco.ir      
   rpnco.ir      
jtpco.ir    rsfco.ir      
     rstco.ir      
     rubco.ir      
     rvsco.ir